dodaj ogłoszenie dodaj firmę

Katalog firm i darmowe ogłoszenia

Regulamin serwisu ogłoszeniowego i bazy firm:

WSZYSTKIE WPISY SĄ BEZPŁATNE - NIE WYSTAWIAMY ŻADNYCH FAKTUR, NIE WYSYŁAMY EMAILI KOMERCYJNYCH, NIE SPRZEDAJEMY PAŃSTWA DANYCH!

Właścicielem serwisu FIRMYOGLOSZENIA.pl jest firma JCC International Trade, zwana dalej administratorem. Poniższe punkty mają wyjaśnić sposób funkcjonowania tego serwisu, jest to jednocześnie regulamin tej strony WWW. Publikując ogłoszenia lub dodając wpis w katalogu firm macie Państwo obowiązek zapoznania się z tymi zasadami:

 • Administratorem danych osobowych w katalogu FIRMYOGLOSZENIA.pl jest firm JCC International Trade Bartłomiej Magierowski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zajączkowskiej 26.
 • Państwa dane są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.) w związku ze świadczeniem usług z zakresu marketingu internetowego przez Administratora serwisu.
 • Katalog firm i baza ogłoszeń FIRMYOGLOSZENIA.pl nie służy zbieraniu emaili od osób/firm umieszczających wpisy. Poza emailami dotyczącymi edycji ogłoszeń i wpisów firm - NIE OTRZYMACIE PAŃSTWO NIGDY ŻADNYCH EMAILI KOMERCYJNYCH, REKLAMOWYCH, SPAMU OD NASZEGO ADMINISTRATORA.
 • Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: nazwy firm, imiona i nazwiska właścicieli firm, imiona i nazwiska wprowadzone w tytułach lub treści ogłoszeń, numery telefonów, adresy email, adresy stron internetowych, adresy prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.
 • Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
 • Wszyscy użytkownicy serwisu FIRMYOGLOSZENIA.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
 • Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
 • W celu edycji, usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych prosimy o kontakt email z administratorem admin@firmyogloszenia.pl .
 • Zawarte w serwisie FIRMYOGLOSZENIA.pl dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu. Administrator prowadzi jedynie statystki związane z ilością wprowadzonych wpisów, zebrane dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 • Wpisy w grupie ogłoszenia są dostępne zarówno dla firm, jak też dla osób prywatnych. Wpisy w katalogu firm dostępne są tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
 • Dodając informacje o swojej firmie lub ofertę w dziale ogłoszenia należy prawidłowo wpisywać wszystkie dane. Informacje są przez nas wstępnie weryfikowane i źle wypełnione formularze mogą być odrzucone.
 • Administrator ma prawo odrzucić wszelkie wpisy bez podania przyczyny, dotyczy to głównie niepoważnych wpisów, spamu, dodawania nieistniejących firm lub oferowania usług/towarów zabronionych przez polskie prawo.
 • Administrator ma prawo usuwać wpisy firm, które się powtarzają lub są dodawane regularnie z takimi samymi danymi. Administrator może wyjątkowo zatwierdzić kilka wpisów jednej firmy, jeśli oferuje ona różne usługi i mogą one być sklasyfikowane w różnych kategoriach lub firma ma kilka biur/przedstawicielstw pod różnymi adresami.
 • Administrator może też edytować dane firm lub ogłoszenia w celu poprawy błędów, łączenia opisów, skracania opisów, łączenia dwóch wpisów w jeden. Może też usunąć logo/zdjęcie, jeśli jest to znak zastrzeżony i autor wpisu nie ma uprawnień by się nim posługiwać lub w przypadku gdy plik z logo/zdjęciem jest nieczytelny, pojawił się błąd przy wgraniu pliku lub logo/zdjęcie jest obraźliwe. Wszystkie zdjęcia i loga nie mogą naurszać praw autorskich i praw osób do wykorzystania wizerunku. Autor wpisu musi mieć uprawnienia do korzystania z określonego logo lub zdjęcia.
 • Autor wpisu dodający ogłoszenie ze zdjęciem lub wpis firmy z logo / zdjęciem potwierdza, że posiada prawa autorskie do tego zdjęcia lub elementu graficznego. W przypadku, gdy na zdjęciu są widoczne osoby trzecie potwierdza, że posiada ich pisemną zgodę na umieszczanie wizerunku. W przypadku, gdy na zdjęciu są widoczne nieruchomości lub przedmioty prywatne potwierdza, że posiada zgodę właścicieli do posługiwania się zdjęciami przedstawiającymi te nieruchomości lub przedmioty.
 • Serwis FIRMYOGLOSZENIA.pl nie ponosi odpowiedzialności za wpisy firm i ogłoszenia, na których prezentowane są zdjęcia / elementy graficzne naruszające prawa autorskie lub naruszające prawo wykorzystania czyjegoś wizerunku.
 • Wpis do katalogu firm jest nieograniczony czasowo. Ogłoszenia są ograniczone w czasie, będą wyświetlane przez 10/30/90/180 dni, następnie są automatycznie usuwane z serwisu.
 • Zakazane jest oferowanie przedmiotów i usług zabronionych w prawie polskim oraz oferowanie rzeczy pochodzących z przestępstwa.
 • Zabronione jest podawanie ogłoszeń o jakiejkolwiek treści erotycznej i pornograficznej.
 • Zabronione jest oferowanie podróbek/kopii markowych przedmiotów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Tym samym zabroniona jest sprzedaż nielegalnych kopii filmów, gier, muzyki, książek...
 • Zabronione jest stosowanie w ogłoszeniach słów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich. Takie wpisy będą usuwane przy wstępnej weryfikacji.
 • Użytkownicy serwisu nie mogą wykorzystywać danych zawartych w serwisie FIRMYOGLOSZENIA.pl w celach komercyjnych, informacje służą nawiązaniu kontaktu z danym oferentem. Tym samym kopiowanie i rozpowszechnianie danych kontaktowych osób i firm prezentowanych w tym serwisie w celach komercyjnych jest zabronione.
 • Osoby/firmy dodające ogłoszenia mogą ukryć swój adres email i korzystać z formularza kontaktowego na stronie serwisu FIRMYOGLOSZENIA.pl. Sugerujemy stosować taką opcję w celu uniknięcia spamu.
 • Dodawanie ogłoszeń i wpisów firm jest bezpłatne. Dostęp do ogłoszeń jest bezpłatny, ale ograniczony czasowo. Dostęp do katalogu firm jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.
 • Osoby dodające ogłoszenia i dane firm do katalogu wyrażają zgodę na przechowywanie podanych danych teleadresowych, jednocześnie ujawniają te dane innym Internautom. Administrator przechowuje wszystkie informajce i ma do nich wgląd zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Informajce mogą być usunięte na życzenie osób, które dodały określone wpisy.
 • Zgodnie z przepisami z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) osoby/firmy wpisane w serwisie FIRMYOGLOSZENIA.pl zgadzają się na otrzymywanie informacji od administratora tego serwisu.
 • W przypadku utraty automatycznie generowanego emaila od administratora, autor wpisu nie będzie miał kodu dostępowego do edycji i usuwania treści ogłoszenia lub danych firmy. W tej sytuacji prosimy o kontakt z administratorem serwisu. Email wysłany z tego samego adresu, jaki był podany w czasie rejestracji w serwisie FIRMYOGLOSZENIA.pl będzie potwierdzał prawo do edycji/usuwania danego ogłoszenia lub wizytówki firmy.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby usprawnić działanie serwisu, weryfikować dane i kontrolować poprawność wszystkich informacji. Mimo tego administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność prezentowanych tutaj informacji, ani za szkody powstałe w związku z treścią ogłoszeń oraz ich późniejszych skutków.
 • Administrator NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za wpisy dodane przez agencje reklamy, specjalistów SEO i inne firmy, które na zlecenie dodają wpisy i linki innych podmiotów w naszym serwisie. W takiej sytuacji ewentualne pretensje i roszczenia dotyczące niewłaściwych danych należy kierować do firm, które tych wpisów dokonały. Jeśli firma posiadająca tutaj wpis nie potrafi określić kto go dodał, wówczas na prośbę taki wpis może być usunięty lub zmieniony. Należy wówczas udowodnić prawo do wpisu (np. wysyłając email z adresu z firmowej domeny).
 • Wszystkim użytkownikom serwisu sugerujemy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie co do niektórych wpisów. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować.

Życzymy wszystkim użytkownikom przyjemnego korzystania z darmowego serwisu FIRMYOGLOSZENIA.pl ! Jesteśmy jedynym darmowym serwisem ogłoszeniowym i bezpłatną bazą firm w Polsce, dlaczego? Nie oczekujemy od Państwa żadnych SMSów, wyróżnień ogłoszeń, nie wysyłamy żadnych emaili reklamowych, nie sprzedajemy nikomu Państwa danych i nie wymagamy rejestracji/logowania. Ponadto nie będziemy też Państwa prosili o datki na funkcjonowanie serwisu, bo tak przecież działa wiele "bezpłatnych" i niekomeryjnych stron WWW. Nasz serwis jest darmowy w dosłownym znaczeniu tego słowa.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dodawania wpisów!

 

 
FirmyOgloszenia.pl
to całkowicie bezpłatny, prosty i czytelny katalog firm i baza ogłoszeń.
To bezpieczna i darmowa reklama!
 
W razie pytań lub problemów technicznych służymy pomocą:
admin@firmyogloszenia.pl

Copyright © 2004 - 2012 JCC Int. Trade,
wszystkie prawa autorskie zastrzeżone